Zending

De Here Jezus heeft tegen zijn leerlingen gezegd:
“Mij is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen…” (Mattheus 28:18-19)
Dit zendingsbevel geldt voor alle volgelingen van Jezus. Wij mogen ieder op onze eigen plaats andere mensen van Gods liefde en van het werk van Zijn zoon Jezus vertellen.

Als thuisgemeente van een aantal zendelingen zetten wij ons in hen financieel zo goed mogelijk te ondersteunen. Met praktische hulp, morele steun, gebed en financiële bijdragen. Helpt u mee? Giften zijn welkom op bankrekening NL04 INGB 0004 9597 52 t.n.v. St. Vergaderlokaal Hilversum.

Hans en Diet Hoddenbagh – Wycliffe

Hans en Diet Hoddenbagh werken sinds 1984 voor de Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland en voor de internationale zusterorganisatie SIL. In samenwerking met plaatselijke vertalers, Bijbelgenootschappen en kerken in Afrika en met steun van vrienden en kerken in Nederland werkten zij mee aan het tot stand komen van twee Nieuwe Testamenten: in de FON taal (Benin) en in de Kabiye taal (Togo).

Met deze ervaring kon Hans als consulent gaan optreden voor een tiental andere vertaalprojecten, voornamelijk in de landen Benin, Togo, Burkina Faso, Mali, Senegal, Guinee, Madagaskar, Congo en CAR. Hij werkt hierbij nauw samen met lokale vertalers. Hans reist hiervoor veel naar het veld, maar soms komen de vertaalteams naar Nederland.
Tussentijds is Hans voor twee perioden (onbezoldigd) directeur geweest van de Nederlandse Wycliffe organisatie. Hij bleef ondertussen ook regelmatig naar het veld reizen om zijn werk als consulent voort te zetten.

Diet is jarenlang betrokken geweest bij het werk op het Wycliffe kantoor in Driebergen. Zij hielp mee op personeelszaken en bezocht de medewerkers die op verlof kwamen voor een ‘debriefing’. Diet heeft een studie loopbaanbegeleiding afgerond en is ook opgeleid als Team Facilitator. Aan de hand van een persoonlijk motivatieprofiel, psychologische instrumenten, gesprekken en oefeningen helpt zij zendelingen van allerlei organisaties hier in Nederland of lokale medewerkers op het veld hun juiste plaats binnen een organisatie te (her)vinden. Ze doet dit in het Nederlands, Frans of Engels. Ook helpt ze teams uit allerlei verschillende culturen en achtergronden beter functioneren. Voor meer informatie zie: www.volgendestap.org

Hans en Diet Hoddenbagh zijn niet in loondienst bij Wycliffe Nederland. Zij vertrouwen erop dat God in al hun behoeften zal voorzien. Hun thuisgemeente, thuisfrontcomité en achterban zetten zich in hen financieel zo goed mogelijk te ondersteunen. Helpt u mee? Giften zijn welkom via St. Vergaderlokaal Hilversum NL04 INGB 0004 9597 52 onder vermelding van “gift vertaalwerk”.

Frederic en Siglinda Walraven

Frederic Walraven is van oorsprong werktuigbouwkundige en Siglinda verpleegkundige. Na hun trouwen zijn ze voor het werk naar Zwitserland verhuisd, daar zijn ook hun drie kinderen  geboren. (Inmiddels hebben zij ook drie kleinkinderen.)
In 1995 nam hun leven een wending en besloten ze naar  Afrika te gaan om God te dienen. Gedurende 14 jaar hebben ze in het oosten van Kameroen en in de hoofdstad Yaoundé gewerkt in evangelisatie, Bijbels onderwijs en gemeentestichting.

Sinds 2009 wonen ze in Hilversum en zijn ze nog steeds voltijdig betrokken bij zendingswerk en het geven van onderwijs en training. Hun werkterrein is internationaal met regelmatige reizen in Europa, Afrika en Azië. Met een team werken ze mee aan het organiseren van een driejaarlijkse conferentie voor zendelingen uit de hele wereld.
Frederic spreekt geregeld in zondagse diensten, op gemeenteweekenden en conferenties en geeft les op Bijbelscholen. Daarnaast is hij actief in het International Brethren Network (zie www.ibcm.net) en mentor van Bijbelcursisten via de internet-zendingsorganisatie Global Rize, die wereldwijd tienduizenden mensen bereikt met het evangelie (zie www.globalrize.nl).
Siglinda is op pastoraal gebied actief met bezoeken en coacht jonge gelovigen en zendelingen. Samen verzorgen ze op camping De Sikkenberg in Onstwedde (gr.) elke zomer een week Bijbelstudies en muzikale begeleiding. Daarnaast leiden ze zo nu en dan een seminar voor echtparen.

Frederic en Siglinda Walraven hebben geen inkomsten uit loondienst. Zij vertrouwen erop dat God in al hun behoeften zal voorzien. Hun thuisgemeente en achterban zetten zich in hen financieel zo goed mogelijk te ondersteunen. Helpt u mee? Giften zijn welkom via St. Vergaderlokaal Hilversum NL04 INGB 0004 9597 52 onder vermelding van “gift KOEH”.

Josien van Zonneveld – Zuid-Afrika

Josien van Zonneveld komt uit Hilversum en heeft Orthopedagogische Wetenschappen gestudeerd. Na haar stage is zij in Zuid-Afrika gaan wonen; sinds september 2016 woont zij in Port Elizabeth. Zij was eerst werkzaam in een kindertehuis en sinds mei 2018 werkt zij voor de organisatie One Life Child. Dit is een organisatie vergelijkbaar met Compassion. Op drie locaties in de townships ondersteunt het One Life Child team kinderen met huiswerkclubs en huisbezoeken. Deze kinderen zijn kwetsbaar. Ouders zijn werkloos en sommige kinderen wonen bij een tante of hun oma. One Life Child wil graag hechte relaties ontwikkelen met onze kinderen en hun ouders/verzorgers. En ook een goede relatie met leraren op school. Zij streven ernaar een veilige haven te bieden voor de ‘One Life familie’ met onderwijs gefundeerd op de Bijbel.

Sinds oktober 2019 ontvangt Josien financiële steun van One Life Child. In januari 2020 is Josien getrouwd met Tiaan. Tiaan is makelaar van beroep.