Wat geloven wij?

Wij geloven in het goede nieuws van Jezus Christus, de Zoon van God. ‘Begin een nieuw leven en laat je dopen. Dan zal God je zonden vergeven. Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen.’  (Marcus 1:4,15)

Wij geloven in God die zich bekend maakt door Zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest en door zijn Woord, de Bijbel. Wij geloven in één God, de Schepper van hemel en aarde. Het lijden en sterven van Jezus Christus brengt ons vergeving van zonden, verzoening met God en rechtvaardiging tot eeuwig leven.

De Bijbel is voor ons het belangrijkste boek. Daarin vertelt God ons wie Hij is, wie wij zijn en hoe Hij wil dat wij hier op aarde een zinvol leven leiden. God is onze Schepper die onze diepste gevoelens kent en contact met ons zoekt. Hij houdt van ons en Hij wil dat wij echt gelukkig zijn. De Bijbel is de basis van waaruit we willen leven en werken.

Wij geloven in de doop van gelovigen op grond van een persoonlijke belijdenis van geloof en door onderdompeling in water. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En door onze doop laten wij zien dat wij nu als nieuwe mensen leven. Net zoals Christus leeft, doordat onze machtige Vader Hem heeft laten opstaan uit de dood.