Aansluiten

Door je aan te sluiten geef je aan dat je samen met ons wilt groeien in geloof en zorg voor elkaar. Samen zetten we onze gaven in voor het functioneren van de gemeente en we dragen ook financieel bij. Je kunt je op drie manieren aansluiten bij Silo – de Ontmoeting: als bezoeker, betrokkene of gemeentelid.

Aansluiten als bezoeker
Als bezoeker heten we je hartelijk welkom. Aansluiting als bezoeker gebeurt eenvoudigweg door het bezoeken van de samenkomst(en). Wanneer je ons je gegevens geeft, houden we je via e-mail op de hoogte van de open activiteiten van de gemeente.

Aansluiten als betrokkene
Als betrokkene geef je aan op regelmatige basis onze samenkomsten te willen bezoeken, maar je bent nog niet toe aan volledige aansluiting als gemeentelid. Toch wil je erbij horen en uitgenodigd worden voor de gemeenschappelijke activiteiten.
Je voelt je verbonden met de gemeente en draagt praktisch en financieel bij. Je wilt groeien naar of in het geloof, in woorden en daden. Wanneer je dat wilt, kun je je ook inzetten voor praktische taken. We moedigen je aan verder te groeien tot persoonlijke belijdenis van je geloof in de Here Jezus.

Belijden / belijdenis:
Het in eigen woorden uitspreken van je persoonlijke geloof voor de gemeente. Meestal vindt een belijdenis van geloof samen met de doop plaats. In Romeinen 10:9 staat: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.”

Aansluiten als gemeentelid
Als gemeentelid (belijdend gelovige) ben je volwaardig lid van de gemeente. Je bent gedoopt en verlangt naar persoonlijke groei en heiliging. Je wilt je gaven en talenten inzetten ten dienste van de gemeente en aanspreekbaar zijn op je geloofswandel. Je draagt mede verantwoordelijkheid voor het praktische en financiële functioneren van de gemeente. Wanneer je dat wilt kun je, waar mogelijk en gewenst, je ook inzetten voor geestelijke taken of diaconale verantwoordelijkheid dragen. Als belijdend gemeentelid word je uitgenodigd voor de periodieke gemeentevergadering, waar gemeentelijke onderwerpen besproken worden.

Doop en avondmaal:
In Matteüs 28:19 zegt de Here Jezus: “Maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.” In Lucas 22:19 zegt de Here Jezus: “Dit brood is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.”
In zowel de doop als het avondmaal belijden we Zijn dood en opstanding. Hiermee laten we zien dat we bij Jezus Christus horen. Wil je de Here Jezus volgen? Aarzel dan niet en laat je dopen!

Aansluiting
Aansluiting gebeurt door aanmelding: persoonlijk, schriftelijk of via e-mail. Je ontvangt hiervan bevestiging van de oudsten.