Zorgdragen in 2016: Seminar met Jan Simmering

Graag nodigen we u uit voor een seminar door Jan Simmering over het thema “Zorgdragen in 2016”.
JanSimmering

Datum: Zaterdag 27 februari van 14.00 – 17.00 u.
Ontvangst vanaf 13.30 u.
Kosten: Deelname is gratis.
Aanmelding: Graag aanmelden i.v.m. organisatie via  info@silohilversum.nl
Adres: Gebouw Silo, Zadelstraat 3, Hilversum

Programmaoverzicht: Zorgdragen in 2016
…allen gelijke zorg voor elkaar (1 Korinthiërs 12:25)
…draagt elkanders lasten (Galaten 6:2)

In 2 sessies willen we nadenken over hoe ik in pastoraat iets kan betekenen voor mijn naaste.

Sessie 1: Ik als zorgdrager
1. Kijken naar mijzelf, hoe ben ik en wat heb ik te bieden? (Zelfbeeld)
2. Welke gespreksvaardigheden heb ik nodig? (Moeilijke gesprekken)
3. Wat zijn de valkuilen? (Teleurstelling, hoge verwachting)

Sessie 2: deskundigheid bevordering
1. Deskundigheid, hoe bouw ik dat op? (Supervisie, literatuur)
2. Ondersteuning van wie? (Gemeente, oudstenteam)
3. Als team of op persoonlijke titel?
4. Kwetsbaarheid van de zorgdrager

Er is gelegenheid tot het maken van aanvullende opmerkingen, praten in groepen en vragen. Tevens zal er een literatuurlijst worden uitgereikt van aanbevolen literatuur voor degenen die zich verder willen bekwamen. Na deze dag is supervisie mogelijk.

Op zondag 28 februari zal Jan Simmering in de gemeente Silo de preek verzorgen over het thema “Zorg voor de ander… wil je het eens van MIJN kant bekijken?” Ook daar bent u van harte welkom. De dienst is van 10 – 12 uur.

Thema januari: wachten op God

In januari hebben de preken in de tweede helft van de zondagsdienst een speciaal thema: wachten op God. Elke week zal een andere spreker hier zijn invulling aan geven. Ook zijn er 31 bijbelverzen met een korte overdenking rondgestuurd voor elke dag.

Het schema van sprekers is als volgt:

  • 3 januari: Jaap ter Reehorst
  • 10 januari: Daan Lensink
  • 17 januari: Hans Hoddenbagh
  • 24 januari: Jacco Eshuis
  • 31 januari: Sytse de Jonge